Odprta je prijava na drugi razpis Fundacije Mima. Fundacija Mima v letu 2021 podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 200,00 EUR. Obseg finančnih sredstev v aktualnem razpisu je 3.000,00 EUR. Več v nadaljevanju.

Fundacija Mima je, skladno s Pravilnikom o štipendiranju in financiranju mladih obetavnih športnikov, objavila prijavo na razpis, v katerem mladim mariborskim športnikom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 200,00 EUR. Merila dodeljevanja sredstev so oblikovana na način, da so sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih sredstev za ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo profesionalno.

Preko donacij podpornikov in dobrodelnih dogodkov, kot je Dobrodelni festival palačink na Trgu Svobode v Mariboru ter prvi vseslovenski teniški turnir za lovoriko Mime Jaušovec, ki se je odvil junija 2020 v RCU Lukovica in na katerem so se pomerili vsi najboljši slovenski teniški igralci, so v preteklih letih do danes zbrali 3.000,00 EUR donacij.

Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, predsednica upravnega odbora Fundacije Mima: »Ukvarjanje s športom, tako rekreativno kakor tudi profesionalno, je bilo v preteklosti dostopnejše in cenovno ugodnejše. Dandanes je pogojeno z mesečnimi stroški za financiranje nakupa športne opreme, plačila ur vadbe, organiziranih prevozov na treninge ali tekme ter udeležbo na tekmovanjih. Dodaten izziv predstavlja pandemija in z njo povezani finančni primanjkljaji, ki je starše iz socialno šibkih okolij še dodatno prizadela. Velika pohvala in zahvala gre motiviranim staršem, ki si resnično iz meseca v mesec prizadevajo priskrbeti sredstva za športno vadbo otrok kljub temu, da je njihov socialni status ob več otrocih v družini krepko pod življenjskim standardom. Izvedba prvega razpisa, na katerega se je prijavilo kar 90 staršev, nam daje dodatno motivacijo, da nadaljujemo z zbiranjem sredstev in v letošnjem letu ponovno pomagamo najšibkejšim a obenem najmočnejšim družinam mladih športnikov.«

Pogoji za pridobitev  finančnih sredstev so naslednji:

  • da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
  • da ima  družina  športnika šibek socialni status,
  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
  • da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci pisno predložiti izpolnjeno in podpisano vlogo za prijavo (priloga razpisa) in naslednjo dokumentacijo:

  • dokazilo o starosti, prebivanju in nacionalnosti (npr. fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
  • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe obeh staršev ali skrbnikov,
  • priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja,
  • priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge za pridobitev podpore in namena koriščenja podpore.

V razpisanem roku prispele popolne vloge obravnava komisija. Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančnih sredstev, s sklepom odloči Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po zaključku razpisa.

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 7. maj 2021.

Pisne vloge prijavitelji pošljejo na naslov: Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 Maribor, s pripisom: za razpis fundacije.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na predstavnike Rotaract kluba Maribor, preko elektronske pošte: rac.maribor@gmail.com.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija (http://mimajausovec.com/foundation/).