Podarite 1% dohodnine za razvoj HDK Maribor Lisjaki

PODARITE 1% DOHODNINE ZA RAZVOJ HDK MARIBOR LISJAKI

Naše društvo je med  društvi, ki jim je možno skladno z zadnjimi spremambami podariti do 1 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna.

Zavezanec za letno odmero dohodnine lahko zahteva, da se do 1 % od odmerjene dohodnine (prej je bilo to 0,5%), nameni za financiranje upravičencev do donacij.

Vse člane in druge simpatizerje društva, ki še niste namenili  dela dohodnine nobeni drugi nevladni organizaciji prosimo, da uporabite to možnost in ta en odstotek vaše dohodnine (ali del do 1%), ki jo je država že pobrala, namenite našemu društvu.

Lisjaki maribor skupinska

Z donacijo boste omogočili nadaljnji razvoj vseh klubskih dejavnosti, predvsem pa nakup nujno potrebne hokejske opreme in pripomočkov!

Da bi skupaj dosegli željeni cilj, Vam predlagamo, da namenite del dohodnine tako, da sledite spodnjim navodilom.

Vsem, ki ste zahtevo za namenitev dela dohodnine našemu klubu že oddali kadarkoli v preteklosti, za takrat najvišji možni delež 0,5%, ni potrebno ukreniti ničesar. Z navedenim zakonom je namreč določeno, da se ti vaši takrat navedeni odstotki podvojijo (128. člen).

Iskrena hvala!

KAKO PODARITE 1 % DOHODNINE HDK MARIBOR LISJAKI?

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

  • Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1 %).  Torej vpišete: HOKEJSKO DRSALNI KLUB MARIBOR, KORESOVA ULICA 7, 2000 MARIBOR, DŠ: 89133617
  • Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register (UE Maribor). V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.

Zahtevek za oddajo dohodnine mora biti oddan do 31. 12. v tekočem letu!