O klubu

O KLUBU

Naziv: HOKEJSKO DRSALNI KLUB MARIBOR
Sedež: KORESOVA 7, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5876389
Davčna številka: SI89133617
Številka reg. vpisa: 02620/25/94-0510/13

Številka iz poslovnega registra: 317-107-03-1281/2011
Transakcijski račun: skb d.d. 0313 2100 0365 352

Zakoniti zastopnik HDK Maribor: Mitja ROBAR

Lisjaki maribor skupinska

VODSTVO

UPRAVNI ODBOR

 • Mitja ROBAR, predsednik
 • Matej KRAMPAČ, podpredsednik
 • Aljoša KIRIČ, sekretar
 • Andrej VERLIČ, član
 • Jure VERLIČ, član
 • Miha MILIČ, član
 • Siniša VINOVRŠKI, član

NADZORNI ODBOR

 • Željko VIDOVIČ, predsednik
 • Boris ČEH, član
 • Luka JURIĆ, član

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • Andrej KRAPŠE, predsednik
 • Vladimir LORENČIČ, član
 • Aleš VINČEC, član

PREDSEDNIK STROKOVNEGA SVETA

 • Mitja ROBAR, predsednik

DOKUMENTI