Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fundacija Miroslava Cerarja objavljajo javni razpis sklada Botrstvo v športu za dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij.

V prvem delu je za leto 2022 za štipendije razpisanih 100.000 EUR. Kasneje se bo z dodatnim razpisom preko sklada Botrstva v športu na voljo še 20.000 EUR.

Rok za prijavo na razpis za dodelitev štipendij je 15. december 2021. Ob oddaji vloge je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila in podatke. Kasnejše dopolnitve niso možne.

Za vsa dodatna vprašanja je na voljo strokovna služba Botrstva v športu na elektronskem naslovu sport@boter.si.


Namen projekta Botrstvo v športu je zagotavljanje pomoči mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Glavni cilj projekta Botrstvo v športu je postati stabilen dodaten steber pomoči nadarjenim mladim športnikom, ki jim stalno ali občasno zmanjka sredstev za njihovo športno udejstvovanje.